Zgłoszenie Uczestnika

Współorganizatorem półkolonii jest Dom Żeglarski Mila.

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii online.

>>> Zarezerwuj teraz <<<

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .
2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.
3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.
4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.
5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).
6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.mila.szczecin.pl . Zaliczka jest bezzwrotna